Når boligselskaber "går amok" på deres lejere !
Køge almennyttige Boligselskab
Køge almennyttige Boligselskab - afd. Ellemarken

Velkommen til indsigt i boligselskabers "krig" mod deres lejere !


Om Køge Boligselskab, Langelandsvej 32, 4600 Køge:

Boligselskabets forretningsfører er Rene Nielsen. Forretningsfører Rene Nielsen en uduelig forretningsfører, som har en yderst stærk tilbøjelighed til at omgås sandheden meget lemfældigt.

Selv de mest simple, og ukomplicerede lejersager er han ikke istand til at varetage som forretningsfører, og som den øverste ansvarlige for drift og administration i Køge Boligselskab.

Jeg er i besiddelse af et utal af sagspapirer der dokumenterer Rene Nielsens uduelighed, og alle hans løgne.

Sagen fra Kløvervej 2, i Køge, er fyldt med løgne og fordrejninger om kendsgerningerne i sagen.

Og som om det ikke er slemt nok at forretningsføreren lyver, så bliver det meget værre endnu hvis en sag ender hos Køge Boligselskabs advokat, Birgit Thrusholm, Nørregade 54 i Køge.
Denne advokat er systematisk løgner !
Nu bliver en sag så fyldt med både forretningsførerens og advokatens løgne, og sagen bliver helt unødig omfangsrig, og meget vanskelig gennemskuelig.
Man kan let få den mistanke, at alle de omtalte løgne skal medvirke til at vildlede boligretten.

Er det virkelig i orden, at den omtalte forretningsfører i Køge Boligselskab kan misbruge så mange af boligselskabets lejeres penge ! Jeg syntes at det ligner et groft svigt fra boligorganisationens bestyrelse, der jo har det overordnede ansvar for driften og administrationen i Køge Boligselskab.

Det kan se ud som om boligorganisationens bestyrelse lukker øjnene for de skandaløse forhold i Køge Boligselskabs administration. Er det tilfældet, så har forretningsfører Rene Nielsen helt frie hænder til dette alvorlige misbrug af boligselskabets lejeres økonomiske midler.

Jeg vil advare enhver der overvejer at leje en bolig i en af Køge Boligselskabs afdelinger.

Læs det nedenfor stående:


Almene boligselskaber anvender de almene lejeres penge til at føre "krig" mod lejerne !

Og boligselskaber er desværre ofte villige til at bruge rigtig mange af lejernes penge på disse "krige" !

Det ses bl.a. i sagen fra Køge Boligselskab om i sagen om den fugt- og skimmelsvampebefængte lejlighed på Kløvervej 2 st. tv. i Køge ! Lejligheden var ubeboelig og sundhedsfarlig da lejerne den 1. april 2006 overtog lejligheden.

Det er kritisabelt at Køge Boligselskab anvender de almene lejeres penge på "krigen" mod lejerne på Kløvervej 2, st. tv., men lige så kritisabelt (og dyb ulykkeligt) er at Køge Boligselskabs "krig" mod ægteparret Uysal har forårsaget en ødelæggelse af ægteparrets liv, både helbredsmæssigt og økonomisk ! 😥


Kløvervej 2 st. tv. 4600 Køge
Køge Boligselskab:

1. april 2006: Udlejer en ubeboelig og sundhedsfarlig bolig på Kløvervej 2 st. tv. 4600 Køge.

10. september 2009: Udbedring af de sundhedsfarlige forhold er endnu ikke bragt i orden !


Sagen om Køge Boligselskabs lejlighed på Fasanvej 55, ptr. tv. 4600 Køge !
23. februar 2009: Lejligheden blev vandskadet ved brand i nærliggende lejlighed !

10. september 2009: Lejligheden er endnu ikke færdigudbedret efter vandskaderne !

Velkommen til vores hjemmeside

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE